• 2019 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Zümresi

    2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………… ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI Tarihi...

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

…………………… ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

Tarihi                          : 18 / 06 / 2019

Toplantı Saati                         : 10.00

Toplantı Yeri               : Okul Kütüphanesi

GÜNDEM MADDELERİ:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi,
  3. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,
  4. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanın eksiklerinin tespiti,
  5. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği,
  6. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,
  7. Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,
  8. Dilek ve temenniler, kapanış.

ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, zümre başkanı …………..başkanlığında toplandı. Zümre öğretmenlerinin hepsinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.  

2. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi.

………………..: 9. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. İlköğretimden çok eksik gelmişler. Diğer ders notlarına da bakıldığında fazlasıyla düşük notu olan öğrenci olduğunu görebilirsiniz.”

………………..: Son sınıfların üniversite sınavına hazırlanmaları, 3 gün stajda oldukları için haftanın 2 günü okula gelmeleri ve bu durumunda onlarda fazlasıyla bir devamsızlık durumu yaratması sebebiyle okula karşı ilgileri azalmıştır. Bu ilgi kaybı da derslerin işlenişini zorlaştırmıştır.

………………………: “Tüm bu sıkıntılara rağmen ders programları planlandığı şekilde işlenmiştir.”

Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı şube bazında ders başarıları şu şekilde belirlendi:

  SINIFLAR Türk Dili ve Edebiyatı Dersi
Başarı Yüzdeleri
9-A   % 72
9-B   % 72
9-C   % 72
10 Yiyecek İçecek Hizmetleri   % 72
10 Çocuk Gelişimi   % 72
10 Muhasebe   % 72
10 Bilişim   % 72
10 Adalet   % 72
11 Muhasebe   % 72
11 Adalet   % 72
11 Yiyecek İçecek Hizmetleri   % 72
11 Çocuk Gelişimi   % 72
12 Çocuk Gelişimi   % 72
12 Muhasebe   % 72
12 Adalet   % 72
12 Bilişim   % 72
12 Yiyecek İçecek Hizmetleri   % 72

3. Zümre Başkanı ……………….., ders işlenişinde özellikle meslek liselerinde derse olan ilgisizliğin daha fazla olduğu belirtildi. Sınıf geçmenin önceki yıllara oranla daha kolay olması, veli dilekçeleriyle öğrencilerin daha fazla devamsızlık yapabilmesi ve diğer faktörlerden dolayı öğrencinin okula ve derslere olan ilgisizliğinin arttığı ve bunun da ders başarılarını olumsuz etkilediği ifade edildi.

4. Sene başında ve ikinci dönem zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığı gözlendi.

5. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği konusunda zümre toplantılarında alınan kararların aynen uygulandığı görüldü.         

6. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;

………………..: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır.” dedi.

………………..: “Başarıyı daha da artırmak için, öğrencilere gözlem ve inceleme imkânları sağlanarak; gördükleri, inceledikleri üzerinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak rahatça anlatabilme alışkanlığını ve fırsatını kazandırılmalıdır. Dersin işlenişi de bu doğrultuda olmalıdır.” dedi.

………………..: “Ders öğretmenleri ise derslerde bir metni canlandırarak okumalı, parçaları kuru ve soluk görünüşlerinden kurtararak sevdirmeye çalışmalıdır. Bu nedenle kitap okumaya özendirmeliyiz. Kütüphanemizin aktif olarak kullanılması öğrenci gelişimine olumlu etki edecektir. Kitap okuyan öğrenci kendini, çevresini daha iyi anlayacak ve anlatacaktır.” dedi.

Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.   

7. Sene başında alınan kararlar doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılapları konularının derslere göre işlendiği gözlendi.

8. Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Öğretmenleri

……………………………………………….

18 / 06 / 2019

UYGUNDUR

…………………….

Okul Müdürü

2019 YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SENE SONU ZÜMRESİ İNDİR.

YORUMLAR