• MEB Öz Değerlendirme Raporu

    Öz Değerlendirme Raporu Örneği 2019

Münferit Birim Düzeyinde (Alan/Zümre) Öz Değerlendirme Göstergeleri

2019 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Öz Değerlendirme Raporu

1.EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ

Gösterge: Alan/zümre öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve sektör planlama ve karar alma sürecine nasıl dâhil ediliyor?
Cevap: Velilerle zümre öğretmenlerimizin yaptığı görüşmelerin tutanaklarında çıkan sonuçlar zümre toplantılarında değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca öğrencilerin görüşlerini içeren anketler (başarısızlık nedenleri anketi vb.) zümre olarak yıl içerisinde yapılan planları etkilemektedir.

Gösterge: Fiziki mekân, ekipman ve kaynakların etkili kullanımı nasıl sağlanıyor?

Cevap: Zümre toplantılarında etkileşimli tahtaların etkili kullanımı konusunda kararlar alınıyor. Okul kütüphanesi 9.sınıf öğrencilerine tanıtılıyor. Öğrencilerin kütüphaneden yararlanmasına yönelik olarak kitap okuma saatleri yapılıyor. Okul kütüphanesi yeni alınan kitaplarla sürekli güncel tutulmaktadır. Dersliklerin kullanımı okul yönetimi tarafından planlanmakta ve zümre öğretmenlerimize tebliğ edilmektedir.

Gösterge: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ne tür tedbirler alınıyor ve hangi çalışmalar yapılıyor?

Cevap: İş sağlığı ve güvenliği konusunda okul yönetiminin aldığı tedbirlere uyulmaktadır. Okul içerisinde ve sınıflarda görülen durumlar gerektiğinde okul yönetimine bildirilmektedir. Zümre öğretmenlerimiz nöbet görevlerini yerine getirmektedir.

2.PLANLAMA

Gösterge: Alan/zümrede iyileştirme ve geliştirmeye yönelik planlamalar nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Zümremiz öz değerlendirme çalışmalarına önem vermektedir. Bu kapsamda yapılan öz değerlendirme çalışmalarında iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik alanlar belirlenip öz değerlendirme raporuna işlenmektedir.

Gösterge: Alan/zümrede iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler nasıl izlenmekte ve değerlendirilmektedir?

Cevap: Öz değerlendirme kapsamında belirlenen geliştirilecek alanlar için faaliyetler planlanmaktadır. Her yıl sene başı zümre toplantısında öz değerlendirme faaliyetleri konusunda zümre içi görev paylaşımı yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin gözden geçirme ve değerlendirme raporları belirlenen aralıklarla okul kalite sorumlusuna teslim edilmektedir.

3.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM

Gösterge: Alan/zümre öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimi için ne tür çalışmalar yapılıyor?

Cevap: Zümre öğretmenlerimiz mesleki ve kişisel gelişimleri için hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmaktadır. Bunun dışında okul yönetiminin imzaladığı protokoller kapsamında alınan eğitimlere de zümre öğretmenlerimiz katılmaktadır. Zümre öğretmenlerimiz hem öğrencilere örnek olmak hem de kendilerini geliştirmek amacıyla okul kütüphanesinden faydalanmaktadır. Okul kütüphanesinden edindikleri kitapları okumaktadırlar.

Gösterge: Alan/zümre içi ve alan/zümreler arası işbirliği ve iletişim nasıl sağlanıyor?

Cevap: Yapılan zümre toplantılarında kararlar oy birliği ile alınmaktadır. Yapılan ortak sınavlarda tüm zümre öğretmenlerinin ortak çalışması mevcuttur. Sene başı zümre toplantısında öz değerlendirme faaliyetlerinde zümre öğretmenlerimiz görev paylaşımı yapmaktadır.

4.EĞİTİM -ÖĞRETİM

Gösterge: Öğrencilerin mesleki ve akademik gelişiminin sağlanmasına yönelik hangi çalışmalar yapılıyor?

Cevap: Öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla zümre öğretmenlerimiz destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almaktadır. Öğrencilere performans ödevi olarak kitap okutulmaktadır. Derslerde etkileşimli tahta kullanımıyla öğrencilerin çok yönlü öğrenmelerine katkıda bulunulmaktadır.

Gösterge: Öğrencilerin bilimsel, kültürel, kişisel ve sportif gelişiminin sağlanmasına yönelik hangi çalışmalar yapılıyor?

Cevap: Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yönelik kitap okuma çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin il, ilçe düzeyinde yapılan bilimsel ve kültürel etkinliklere katılımları teşvik edilmekte ve onlara rehberlik edilmektedir. Okul programlarında öğrencilere görevler verilmekte ve onlara sorumluluk duygusu kazandırılmaktadır. Yapılan yarışmalara katılan öğrencilerimiz başarı duygusunu öğrenmektedir.

Gösterge: Alan/zümredeki iyi uygulamalar nelerdir ve bu uygulamalar nasıl paylaşılıyor?

Cevap: Zümre olarak kitap okuma etkinliği yürütmekteyiz. Bu etkinlik öğrencilerimize performans ödevi olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz bir yandan kitap okurken diğer yandan ödevlerini de teslim etmektedirler. Öğrencilerimizin bir kısmı okudukları kitapları okul kütüphanesine teslim etmektedirler. Böylece okul kütüphanesindeki kitap sayısı her geçen yıl artmaktadır.

5.ORTAKLIK VE KAYNAKLAR

Gösterge: Paydaşların desteği ile alan/zümreye donatım malzemesi (makine-teçhizat, eğitim/deney seti vb.) ve temrin malzeme katkısı nasıl sağlanıyor?

Cevap: Okul yönetiminin desteği ile okul kütüphanesine yeni yayınlar kazandırılmıştır.

Gösterge: Tüm paydaşlarla (üniversiteler, kalkınma ajansları vb.) alan/zümrenin sürekli gelişiminin sağlanmasına yönelik ne tür faaliyetler yürütülüyor?

Gösterge: Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere paydaşlar ne tür katkılar sağlıyor?

Cevap: Okulda zümremiz tarafında yapılan etkinliklere okuldaki öğrencilerin ve öğretmenlerin katılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca velilerin de bu tür etkinliklere katılım gösterdiği gözlemlenmektedir. İl ve ilçede yapılan yarışmalarda öğrencilerimiz yarışmayı düzenleyen kurum tarafından ödüllendirmektedir.

Gösterge: Personel, öğrenci, veli ve sektör memnuniyetine yönelik verilerin analizi nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Okul yönetimi tarafından memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Bu anketlerin değerlendirilmesi sonucunda zümreye bildirilen durumlar zümre toplantılarında görüşülebilir. Bu konuda okul yönetiminden zümreye bir bilgi verilmemiştir. Yine dilek öneri kutularından çıkan sonuçlar da değerlendirmeye alınabilecek verilerdir.

6.SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Gösterge: Alan/zümre tarafından belirlenen hedeflere ulaşılma durumu nasıl ölçülüyor? (Hedefler, sonuçların ölçülme yöntemi, elde edilen sonuçlar)

Cevap: Zümre hedeflerimiz okul stratejik planında yer alan hedeflerdir. Bu hedefler e okul üzerinden tespit edilip sene sonu zümresinde değerlendirilmektedir. Öz değerlendirme faaliyetlerinde alınan sonuçlar da öz değerlendirme eylem planı faaliyet değerlendirme raporunda yer almaktadır.

MEB ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORUNU İNDİR

YORUMLAR