Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP)

İNDİRME LİNKİ EN ALTTADIR.

T.C

………………….. Valiliği

………………… Ortaokulu Müdürlüğü

Türkçe Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

Öğrencinin Adı Soyadı:  
Eğitsel Performans: Sözel yönergelere uyar.İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir.
Uzun Dönemli Amaç: Algısını Geliştirici Çalışmalar Yapar  
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi
Sözcükleri doğru kullanır. Söylenen sözcüğü tekrar eder.Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler.Gösterilen nesnenin adını söyler.Resmi gösterilen nesnenin adını söyler. Ders Kitabı Gerekli Malzemeler 09.09.2019 17.06.2020
Görsel uyaran verildiğinde tepki verir. Gösterilen resimdeki eksikleri bulur.Gösterilen resimdeki hataları bulur.Verilen nesne resimleri arasından adı söylenen nesnenin resmini seçer.Adı farklı harfle başlayan nesne resimleri arasından adı söylenen nesnenin resmini seçer.Karışık renkli fonlar içine saklanmış nesne resimlerini bulur.Aynı nesnenin üç resmi arasındaki eksik ayrıntıyı bulur.Aynı nesnenin üç resmi arasındaki farklı ayrıntıyı bulur.Aynı nesnenin üç resmi arasından farklı konumda olanı bulur.Kısa süre baktığı bir nesnenin saklanmasından sonra, onunla ilgili özellikleri söyler.Herhangi bir yerde bulunan nesnelere kısa süre baktıktan sonra, görmeden, orada bulunan nesnelerin adlarını söyler.Önceden yerini bildiği, gözleri kapalıyken yerinden alman nesnenin, gözleri açıldıktan sonra adını söyler.Önceden yerini bildiği, gözleri kapalıyken yeri değiştirilen nesnenin, gözleri açıldıktan soma adını söyler.Sınıf içinde yeri değiştirilen eşyanın adını söyler.Arkadaşına kısa süre bakıp, beden ve giysi üzerindeki değişiklikleri söyler.Nesne resimleri ve gölgeleri çizilmiş kart çiftlerini eşleştirir.Şekillerden oluşturulmuş tombala kartını, aynı şekillerden oluşturulmuş resim kartlarıyla eşleştirir. Yazılı olarak verilen sözcük kartları arasından aynı sözcük kartlarını eşleştirir.Bir olayın oluş sırasını gösteren resimli kartlar sıralar. Resim, görsel ve materyaller 09.09.2019 17.06.2020
  Uzun Dönemli Amaç: İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık Becerilerini Geliştirir.  
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi
El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonu sağlar. Kolları öne uzatarak sağ eli, hızı giderek artacak şekilde açar, kapar.Kolları öne uzatarak sol eli, hızı giderek artacak şekilde açar, kapar.İki el ile lâstik vb. çeker.Eller göğüs hizasında yumruk yapılarak serbest bırakılan baş parmaklan kendi ekseninde döndürür.Başparmak serbest, diğer parmaklar bitişik durumda başparmağı kendi ekseninde farklı yönlerde döndürür.Başparmak serbest dununda iken diğer bitişik dört parmağı el ayasına doğru büker, açar. Parmaklar ayrık dununda, parmakları sırayla başparmağa dokundurur.Düz bir zemin üzerine tek tek parmaklarını bastırır.El yumuk halindeyken, küçük parmaktan başlayarak tüm parmakları yukarı kaldırır.Eli masanın üstüne açık hâlde koyar, başparmaktan başlayarak tüm parmaklarını yukarı kaldırır.İki parmak arasına küçük bir nesne sıkıştırıp, nesneyi düşürmeden eli yukarı aşağı hareket ettirir.Başparmak kullanılmadan, diğer parmaklarla eşya kaldırıp indirirDefter, kitap sayfası çevirir.Elleriyle kil, plâstik vb. malzemeleri şekillendirir.   09.09.2019 17.06.2020
El, göz koordinasyonu sağlar. Lego vb. birbirine geçen nesneleri takar, çıkarır, tahta blok, küp vb.Nesneleri üst üste dizer.Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır.İpe boncuk, düğme, makama vb. malzeme dizer.Tahta çiviye çekiçle vurur.Makaraya ip sarar.Renkli kutular içine, kutu rengiyle aynı olan nesneyi koyar.Kâğıt vb. buruşturur.Kâğıt yutar.Kâğıt katlar.Kâğıt keser.Eksik bırakılan şekli çizer.Sınırlan düz alanları boyar.Sınırlan girintili çıkıntılı alanları boyar.Şablonlu çizim yapar.   09.09.2019 17.06.2020  
El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu geliştirici taklidi hareketler yapar. Daktilo ile yazı yazma taklidi yapar.Piyano çalma taklidi yapar.Makasla kesme taklidi yapar.Davul, tef vb. ritim aletlerini çalma taklidi yapar.Elekle eleme taklidi yapar.   09.09.2019 17.06.2020  
Yazıda kullanılan araç gereçleri tanır. Yazıda kullanılan araç gereci gösterir.Gösterilen araç gerecin adını söyler.Yazıda kullanılan belli başlı araçların adlarını söyler.   09.09.2019 17.06.2020  
Yazı araç-gereçlerini kullanır. Kaleni kullanır.Çubuk, fasulye, plâstik iplik vb. araçlarla istenilen şekli yapar.Silgiyi soldan sağa çekerek siler.Kalem açacağını kullanır.Yazı tahtası silgisini yukarıdan aşağı çekerek siler.   09.09.2019 17.06.2020  
Yazı araç-gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir. Çubuk, fasulye, plâstik vb. araçları çalışma sonunda kabına koyar.Defteri kırıştırmadan açar.Kalemi gereksiz yere açmaz.Kalemi fazla bastırmadan kullanır.Defteri boş yer bırakmadan, yaprağını koparmadan kullanır.Silgiyi gereksiz yere kullanmaz.   09.09.2019 17.06.2020  
Temel çizgiler çizer. Çizilmiş olarak verilen dikey çizginin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen dikey çizginin üzerinden çizer. Çizilmiş olarak verilen yatay çizginin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen yatay çizginin üzerinden çizer. Dikey ve yatay çizgilerle çizilmiş kare vb. şeklin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen dikey ve yatay çizgilerle çizilen kare vb. şeklin üzerinden çizer. Dikey ve yatay çizgilerle çizilmiş “H”vb. şeklin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen dikey ve yatay çizgilerle çizilen “H” vb. şeklin üzerinden çizer. Çizilmiş olarak verilen soldan sağa eğik çizginin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen soldan sağa eğik çizginin üzerinden çizer. Çizilmiş olarak verilen sağdan sola eğik çizginin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen sağdan sola eğik çizginin üzerinden çizer. Dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş üçgen, yamuk vb. şeklin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş üçgen vb. şeklin üzerinden çizer. Dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş “M-A” vb. şeklin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen dikey, yatay ve eğik çizgilerle çizilmiş “M-A” vb. şeklin üzerinden çizer. Çizilmiş olarak verilen “C” vb. açık eğrilerin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen “C” vb. açık eğrilerin üzerinden çizer. Çizilmiş olarak verilen “O” vb. kapalı eğrilerin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen “O” vb. kapalı eğrilerin üzerinden çizer. Dikey, yatay, eğik ve eğri çizgilerle çizilmiş “R-B” vb. şeklin üzerinden çizer. Kesik çizgilerle verilen “R-B” vb. şeklin üzerinden çizer. Modele bakarak eksik çizgiyi tamamlar. Bir seri oluşturan çizgilerden eksik olanı çizer.   09.09.2019 17.06.2020  
Uzun Dönemli Amaç: Okuma-Yazma Becerisi Edinir.  
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi  
1.Grup Sesleri (e,l,a,k,i,n) Ayırt Eder. 1.Grup sesleri (e,l,a,k,i,n) okur. 1.Grup seslerini (e,l,a,k,i,n) yazar. 1.Grup seslerinden (e,l,a,k,i,n) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri okur. 1.Grup seslerinden (e,l,a,,k,i,n) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri yazar.   09.09.2019 17.06.2020  
2.Grup Sesleri(o,m,u,t,ü,y) Ayırt Eder. 2.Grup sesleri(o,m,u,t,ü,y) okur. 2.Grup sesleri(o,m,u,t,ü,y) yazar. 2.Grup seslerinden(o,m,u,t,ü,y) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri okur. 2.Grup seslerinden(o,m,ü,t,ü,y) oluşturulan hece-kelimeleri cümleleri yazar.   09.09.2019 17.06.2020  
3.Grup Sesleri (ö,r,ı,d,s,b) Ayırt Eder. 3.Grup sesleri (ö,r,ı,d,s,b) okur. 3.Grup sesleri (ö,r,ı,d,s,b) yazar. 3.Grup seslerinden (ö,r,ı,d,s,b) oluşturulan hece-kelimeleri cümleleri okur. 3.Grup seslerinden (ö,r,ı,d,s,b) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri yazar.   09.09.2019 17.06.2020  
4.Grup Sesleri (z,ç,g,ş,c,p) Ayırt Eder. 4.Grup sesleri(z,ç,g,ş,c,p) okur. 4.Grup sesleri(z,ç,g,ş,c,p) yazar 4.Grup seslerinden(z,ç,g,ş,c,p) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri okur. 4.Grup seslerinden(z,ç,g,ş,c,p) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri yazar.   09.09.2019 17.06.2020  
5.Grup Sesleri (h,v,ğ,f,j) Ayırt Eder. 5.Grup sesleri(h,v,ğ,f,j) okur. 5.Grup sesleri(h,v,ğ,f,j) yazar. 5.Grup seslerinden(h,v,ğ,f,j) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri okur. 5.Grup seslerinden(h,v,ğ,f,j) oluşturulan hece-kelimeleri-cümleleri yazar.                   09.09.2019 17.06.2020  
Uzun Dönemli Amaç: Dinleme ve İzleme Becerisini Geliştirir.  
Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler Başlama ve Bitiş Tarihi  
Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara cevap verir. Dinlediği masal ve öyküyü resimlerle eşleştirir.Dinlediği masal ve öykünün konusunu söyler.Dinlediği masal ve öykünün konusunu yazar.Dinlediği masal ve öykü ile ilgili soruları yanıtlar.Dinlediği masal ve öykü ile ilgili yeni bir başlık söyler.Dinlediği masal ve öykü ile ilgili uygun bir başlık yazar.Dinlediği masal ve öykü ile ilgili ana düşüncesini söyler.Dinlediği masal ve öykü ile ilgili ana düşüncesini yazar.   09.09.2019 17.06.2020  
Dinlediği ya da okuduğu metni anlatır. Masal ve öyküdeki kahramanları söyler/yazar Masal ve öykünün geçtiği yeri söyler/yazar.Masal ve öykünün geçtiği zamanı söyler/yazar.Masal ve öyküdeki olaylar dizisini bozmadan anlatır.Masal ve öykünün sonucunu söyler/yazar.Masal ve öyküdeki aykırılıkları söyler/yazar.Masal ve öyküye yeni bir başlık söyler/yazar.   09.09.2019 17.06.2020  

Öğrenci Velisi                                    Sınıf Rehber Öğretmeni                     Branş Öğretmeni          

İmza                                                   İmza                                                   İmza

Rehber Öğretmen                  Birim Başkanı

İmza                                       İmza

Konu:
, , , , , , , ,
Dosya Türü:
Dosya
Boyut:
YORUMLAR