• 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

  2018/2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI YOKLAMA SORULARI 1. Aşağıda verilen maddelerin hangi...

2018/2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI YOKLAMA SORULARI

1. Aşağıda verilen maddelerin hangi edebi akıma ait olduğunu altlarına yazınız. (5X2=10 Puan)

a) Anlam kapalılığı savunulmuş, nesneler oldukları gibi yansıtılmıştır.

……………………………………..(SEMBOLİZM)

b) Şiirde görülen bir akımdır. Romantik şiir anlayışına bir tepki olarak doğmuştur.

……………………………………..(PARNASİZM)

c) Gözlem ve betimlemelere büyük önem verilmiştir. Realizmin bilimsellikle yoğrulmuş biçimidir.

……………………………………..(NATÜRALİZM)

d) Kahramanlar seçkin kişilerdir. Akla ve sağduyuya değer verilir.

……………………………………..(KLASİSİZM)

e) Duygulara ve hayallere önem verilir. J.j. Rousseau akımın öncüsüdür.

……………………………………..(ROMANTİZM)

2. Aşağıda verilen sanatçıların bağlı oldukları akımın ismini yazınız. (10X1=10 Puan)

Yazar Adı Edebi Akım Yazar Adı Edebi Akım
Cemal Süreyya Sürrealizm Nabizade Nazım Natüralizm
Ahmet Haşim Sembolizm Mehmet Akif Ersoy Realizm
Tevfik Fikret Parnasizm Namık Kemal Romantizm
Cahit Sıtkı Tarancı Sembolizm Şinasi Klasisizm
Yahya Kemal Beyatlı Parnasizm Ömer Seyfettin Realizm

3. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5X2=10 Puan)

 • Her edebi eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır. (…….) (Y)
 • “Sanat toplum içindir” görüşünü benimseyen akım parnasizmdir.  (…….)(Y)
 • Determinizm, natüralizm akımının etkilendiği düşünce akımıdır. (…….) (D)
 • Durum hikâyelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaz. (…….) (D)
 • Olay hikâyesinde olayların sonuçları okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır. (…….) (Y)

4. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. (3+3+2+2=10 Puan)

 • Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki kurucusu (Ömer Seyfettin)
 • Olay hikayesinin Dünya edebiyatındaki kurucusu  (Guy de Maupassant)
 • Durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki kurucusu (Sait Faik Abasıyanık)
 • Durum hikâyesinin Dünya edebiyatındaki kurucusu (Anton Çehov)

5. Aşağıda yazımı yanlış verilen kelimeleri bularak daire içine alınız. (10 Puan)

En büyük sevgi, birdostun sana duyduğu sevgidir. Herşey gibi anasütü gibi olan dilimizide korumamız

gerekiyor. Başarılıda olmak istiyorsak çok çalışmalıyız. Doğru sözü bulmak çok zor olmamalıdır.

6. Aşağıda verilen cümlelerin öğelerini bulunuz. (10 Puan)

a) Batmış gemilerin kaburgaları ve direkleri karanlıklarda ışıldar.

                                   Özne                                       DT       Y

b) Bu güzelliği neden içime alamıyor ve kendim edemiyorum diye hayıflanıyorum.

                                               Zarf Tümleci                                                  Yüklem

7. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimeler cümlenin hangi öğesidir. (5X2=10 Puan)

Bahçe kapısının önünde durdum. Girdiğimde ardımdan sımsıkı kapanacak kapı. Toprak canlanır, dallara su

                                                                                          Zarf T.                   Özne    Özne                         Özne

yürür yeniden. Bakarsın yapraklar da yeşerir.

                                                  Özne

8. Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (5X2=10 Puan)

Eser Adı Yazar Adı
Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin
Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin
Mahalle Kahvesi Sait Faik Abasıyanık
Diken Yıldızı Aka Gündüz
Baba Evi Orhan Kemal

9. Durum hikayesinin özelliklerinden beşini yazınız. (5X2=10 Puan)

 • Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir.
 • Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
 • Belli bir sonucu da yoktur.
 • Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez.
 • Kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir.
 • Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır.
 • Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “Çehov Tarzı Hikâye” de denir.
 • Türk Edebiyatında Sait Faik, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra bu türün en önemli temsilcileridir.


10. Aşağıda verilen sözü kısaca açıklayınız. (10 Puan)

Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. / Mevlana

Not: Yazım ve imla kurallarına +/- 10 puan verilecektir. Sınav süresi bir ders saatidir. Soruların puan değeri soruların sonunda yer almaktadır. Cevaplarınızı okunaklı yazınız.
YORUMLAR