logo
TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat şiiri için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Bu dönemde Divan şiirinin içerik özelliklerine bağlı kalmışlardır.
Soru Açıklaması
Divan şiirinin içerik özellikleri bırakılmış, yerine eşitlik, adalet, hukuk, millet gibi temalarda şiirler yazmışlardır.

Divan edebiyatının şekil özellikleri alınmış içerik özellikleri terk edilmiştir.
2.
Tanzimat Dönemi şairlerindendir. Roman, tiyatro, eleştiri türünde de eserler vermiştir. Vatan, millet, hürriyet ideallerine şiire yansıtan sanatçı "Hürriyet Kasidesi" ile tanınmıştır. "Vatan Şairi" olarak bilinir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Namık Kemal
Soru Açıklaması
3.
I. İlk edebi roman

II. İlk tarihi roman

III. İlk edebi eleştiri

IV. İlk sahnelenen tiyatro

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen eserlerle eşleştirilemez?
Doğru Cevap: "A" Zavallı Çocuk
Soru Açıklaması
İlk edebi roman - İntibah

İlk tarihi roman - Cezmi

III. İlk edebi eleştiri - Tahrib-i Harabat

İlk sahnelenen tiyatro - Vatan yahut Silistre
4.
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiiri için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Şiirimizde kafiyenin göze hitap etmesi gerektiğini benimsemişlerdir.
Soru Açıklaması
Kafiye kulak içindir, anlayışı benimsenmiştir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’ın şiir türünde yazdığı bir eser değildir?
Doğru Cevap: "D" İçli Kız
Soru Açıklaması
İçli Kız, tiyatro türünde yazılmıştır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi II. Dönem Tanzimat şiiri için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Şiiri siyasi düşüncelerini yaymak için kullanmışlardır.
Soru Açıklaması
7.
Servetifünun döneminde yaşamasına rağmen bu dönemin anlayışını benimsememiştir. Şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle ve sade bir dille yazmıştır. Türkçülük akımının önemli hazırlayıcısı olarak somut bir vatanseverlik anlayışının öncüsü olmuştur. “Cenge Giderken” şiiri büyük bir ses getirmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Emin Yurdakul
Soru Açıklaması
Mehmet Emin Yurdakul, bu şiiri Osmanlı-Yunan Savaşından sonra yazmıştır.

Ben bir türküm, dinim, cinsim uludur.
sinem, özüm ateş ile doludur.
insan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz, giderim.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler olarak adlandırılan şairlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mehmet Emin Yurdakul
Soru Açıklaması
Beş Hececiler şunlardır:

Faruk Nafiz Çamlıbel

Enis Behiç Koryürek

Halit Fahri Ozansoy

Orhan Seyfi Orhon

Yusuf Ziya Ortaç
9.
Gerçekte olmuş veya olması muhtemel olayların şiir biçiminde yazıldığı hikayelere manzum hikaye denir. Servet-i Fünun Dönemi’nde yaygınlaşmaya başlamıştır. Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri …….. ve ……. adlı şairlerdir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Tevfik Fikret – Mehmet Akif Ersoy
Soru Açıklaması
Manzum hikaye türünde yazdıkları eserlerle önemli şiirler yazan sanatçılar Tevfik Fikret – Mehmet Akif Ersoy'dur.
10.
Servetifünun şairleri Batı edebiyatındaki hangi akımlardan etkilenmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Parnasizm – Sembolizm
Soru Açıklaması
Servetifünun sanatçıları parnasizm (Tevfik Fikret), sembolizm (Cenap Şahabettin) akımlarından etkilenmişlerdir.
logo
TEST - 1
11.
Tanzimat Dönemi sanatçılarındandır. Şiir ve tiyatro türünde eser veren sanatçı Batı kültürünü iyi bilen bir şairdir. Şiirlerinde metafiziğe yönelmesi onun önemli bir özelliğidir. Tanzimat şiirini gelenekten kurtararak yeni ufuklar kazandırmıştır. İlk pastoral şiirin de şairidir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abdülhak Hamit Tarhan
Soru Açıklaması
İlk pastoral şiir Sahra - Abdülhak Hamit Tarhan
12.
Fecriati şairleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Serbest müstezadı kullanan bu şairler toplumsal temaları işlemişlerdir.
Soru Açıklaması
Serbest müztezadı kullanmalarına rağmen toplumsal konuları değil bireysel konuları işlemişlerdir.
13.
Şiirde birçok yenilik görülmektedir. Şiirlerde başlık kullanılmaya başlanmış ve noktalama işaretleri kullanılmıştır. Eşitlik, adalet, hukuk, millet gibi temalarda şiirler yazmışlardır. Sanat, toplum için görüşün etkisiyle sade bir dil kullanmak isteseler de başarılı olamamışlardır.

Bu parçada sanat anlayışları verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanzimat I. Dönem
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilen manzum hikâyelerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
Doğru Cevap: "A" Balıkçılar
Soru Açıklaması
Manzum hikaye şiir şeklinde yazılan hikayelerdir.

Balıkçılar: Tevfik Fikret

Küfe, Mahalle Kahvesi, Hasta, Köse İmam: Mehmet Akif Ersoy
15.
Milli Edebiyat akımının başlangıcı olarak kabul edilen olay nedir?
Doğru Cevap: "A" Genç Kalemler dergisinin yayımlanması
Soru Açıklaması
Milli Edebiyat; 11 Nisan 1911'de Selanik'te Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in birlikte çıkardıkları Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in yayımladığı "Yeni Lisan" makalesiyle başlar.

Bazı sorularda Genç Kalemler dergisinin yayımlanmasıyla da başlar ifadesi yer alır.
16.
Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının yerleşmesinde önemli bir yeri olan Tevfik Fikret, farklı temaları işleyen şiirleriyle tanınır. Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanan sanatçı sadece çocuklar için yazdığı ………. adlı eseri hece ölçüsüyle yazmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Şermin
Soru Açıklaması
17.
Sanat için sanat anlayışına uyarak dönemin sosyal olaylarından uzak duran sanatçı sembolizm akımının etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde ağır bir dil kullanmıştır. Tiryaki Sözleri adında özdeyiş kitabı ve Hac Yolunda adlı gezi yazısı türlerinin önemli eserleri olarak kabul edilir.

Yukarıdaki açıklamada verilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Cenap Şahabettin
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Fecri ati beyannamesine imza atan sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yahya Kemal Beyatlı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Saf (Öz) Şiirin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yahya Kemal ve Tevfik Fikret bu düşüncenin en önemli temsilcisidir.
Soru Açıklaması
Yahya Kemal ve Ahmet Haşim Saf (Öz) şiirin öncüleridir.
20.

  • Şiir, nesre çevrilmesi mümkün olmayan nazımdır.

  • Şiir bir hikâye değil, sessiz bir şarkıdır.

  • Şiirde önemli olan mana değil, söyleyiştir.

  • Şiir, sözden çok müziğe yakın olmalıdır.

  • Şair, ne bir gerçek habercisi ne güzel konuşmayı sanat haline getirmiş bir kişidir.


Yukarıda şiirle ilgili verilen görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Haşim
Soru Açıklaması
Ahmet Haşim Piyale adlı eserinin ön sözünde  şiirle ilgili görüşlerine yer vermiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı test soruları