logo
TEST-3
1.
Modern bir şekil ve dille oluşturduğu ve az sözle çok şey ifade etmeyi tercih ettiği hikayeleriyle tanınan sanatçı, toplum ve toplumun sorunlarını öncelikli olarak hikayelerinde işlemiştir. Sanatçı hikayelerinde şehirleşen toplum ile okuyucu arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Beyaz perdeye aktarılan “Uzun Hikaye” adlı eseriyle büyük ilgi gören sanatçı, Hayat Güzeldir, Ortadaki Adam, Hüzün ve Tesadüf gibi önemli hikayelerin de yazarıdır.

Yukarıdaki parçada sanat anlayışı ve eserleri verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mustafa Kutlu
Soru Açıklaması
Cumhuriyet döneminde Uzun Hikaye türünün en önemli temsilcisi Mustafa Kutlu'dur.
2.
Sanat anlayışını ikiye bilebileceğimiz yazar 1980’e kadar Sait Faik çizgisini sürdürmüştür. 1980’den sonra ise postmodern hikâyeciliğe yönelen sanatçı, genellikle toplumun farklı kesimlerinden insanları ele almıştır. Yürekte Bukağı, Yaza Yolculuk adlı hikâyeleri Sait Faik Hikâye Armağanı ödülünü almıştır.

Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tomris Uyar
Soru Açıklaması
3.
Çok kısa metinler olan Küçürek hikâyede, hikâyeden farklı olarak pek çok ayrıntıya yer verilmez. Şiirde olduğu gibi bu hikâye türünde yoğun ve imgesel anlatımdan yararlanılmıştır. 750 kelimden az olan bazen de tek cümle halinde yazılabilen bu hikâyelerde şahıs kadrosu, zaman ve mekân unsurları sınırlıdır. Zengin bir çağrışım dünyası olan Küçürek hikâyeler dolaylı anlatıma ve sembolizme dayanmaktadır.

Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi bu hikâye türüyle eser kaleme almamıştır?
Doğru Cevap: "E" Rasim Özdenören
Soru Açıklaması
4.
Birçok hikâye, roman ve deneme kaleme alan sanatçı eserlerinde genellikle aşkı ve sevgiyi arayan yalnız insanların iç dünyalarını ve bu yalnızlıkla mücadelelerini konu edinmiştir. Eserlerinde kullandığı sade ve anlaşılır dil sanatçının okunmasında etkili olmuştur. Yakamoz Avına Çıkmak, Özgürlük Masalı, Çıkmazda, Kambur gibi hikâyeleri sanat anlayışında önemli bir yere sahiptir.

Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Necati Tosuner
Soru Açıklaması
5.
Sanatçı                                  Eser

Necati Tosuner                Yürekte Bukağı

Adalet Ağaoğlu                Uzun Hikaye

Rasim Özdenören           Yakamoz Avına Çıkmak

Mustafa Kutlu                  Çok Sesli Bir Ölüm

Tomris Uyar

Yukarıda verilen sanatçılarla eserleri eşleştirirsek hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "B" Adalet Ağaoğlu
Soru Açıklaması
6.
I. Köyden kente yapılan göçten kaynaklanan sorunlar

II. Ekonomik sorunların getirdiği geçim sıkıntısı

III. Bireylerin toplum ve çevre ile yaşadıkları uyumsuzluk

IV. Göç sorunları ve gurbetçilerin problemleri

V. Atatürk inkılaplarının toplumdaki etkileri

Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinde ele alınan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
7.
Ünlü Rus yazar Anton Çehov bir konuşmasında “Vaktim olsaydı daha kısa yazardım.” der. Bu türün Türk edebiyatındaki en önemli sanatçısı Ferit Edgü’dür. Onun hikâyeleri özün en özü olarak kabul edilir.

Yukarıda verilen açıklamalar hangi hikâye türüne aittir?
Doğru Cevap: "C" Küçürek hikâye
Soru Açıklaması
8.
Onun hikâyelerindeki kahramanlar genel olarak yoksul insanlardır. Bu insanların çoğu köylerden yani taşradan şehirlere taşınmış insanlardır. Yaşamlarını zor koşullarda sürdürmeye çalışırlar. Her ne kadar zor koşullarda yaşasalar da iyilik yapmaktan ve erdemli yaşamaktan asla vazgeçmezler. İşte, sanatçının hikâyelerinde konu olarak ele aldığı bu insanlar zorlukların içerisinde iyilikle büyüttükleri duyguları mutluluklarla yaşamayı öğrenmişlerdir.

Yukarıdaki parçada yapılan açıklamaya uygun hikâye yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mustafa Kutlu
Soru Açıklaması
9.
I. Mustafa Kutlu

II. Adalet Ağaoğlu

III. Tomris Uyar

IV. Rasim Özdenören

V. Ferit Edgü

Yukarıda verilen hikâyecilerden hangileri dini-mistik anlayışı yansıtan hikâyeler kaleme almışlardır?
Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in farklı türde yazılmış bir eseridir?
Doğru Cevap: "A" Aynadaki Yalan
Soru Açıklaması
Aynadaki Yalan roman tütünde diğerleri şiir türünde yazılmıştır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti