logo
TEST - 1
1.
Dünya edebiyatında pastoral nitelikte yüzlerce metinde işlenmiş bu karşıtlığın yaptığı çağrışım nedir? Şehir demek para hırsı, gösteriş merakı, ikiyüzlülük, ahlaksızlık demektir; kır, köy ve orman, yani doğa ise masumiyet, saflık ve mutluluk. Bu pastoral tablonun çağrıştırdığı “şehir” kavramını, Kuyucaklı Yusuf’ta, egemen sınıf olan kasaba eşrafı temsil eder.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen türlerden hangisi edebi metinler içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Deneme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sohbet
Soru Açıklaması
4.
Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan “Şiir” hangi metinler içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Coşku ve heyecanı dile getiren metinler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda metinlerin sınıflandırılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Günlük, olay çevresinde oluşan metinlerdendir.
Soru Açıklaması
Günlük, kişisel hayatı konu alan metinler içerisinde yer alır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerle ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılır.
Soru Açıklaması
Edebi metinlerde kelimeler yan veya mecaz anlamlarda kullanılır.
7.
Anlatılmak istenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden, söz­lerinden yararlanılarak açıklanması yoludur. Düşünceyi desteklemek amacıyla başkalarının aynı konuda söylediği sözler, yazı içerisinde alıntı olarak gösterilir.

Yukarıda verilen tanım aşağıda verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Tanık gösterme
Soru Açıklaması
8.
Yabancı sözcük oranının % 1 olarak saptandığı Orhun Yazıtlarında (...) yazınsal bir dil vardır. Soyut kavramların da yer aldığı bu yazıtlar, Türkçe yazı dilinin çok uzun bir geçmişi olduğuna tanıklık eder. Uygurcada ise yabancı sözcük oranının arttığı görülür. Bu olguda, Uygurcaya çevrilen dinsel metinlerin etkisi vardır.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırma
Soru Açıklaması
9.
Dilin inceliklerini özümsemiş birinin ağzından anlatılan bir resim, bir heykel, bir mimari eser layık olduğu yeri bulur. Sanat söyleşilerinin ana ögesi dil olduğuna göre, edebiyatın yetkinleştirdiği dil de bütün sanat eserlerinin anahtarı olarak düşünülebilir.

Yukarıda verilen parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Somutlama
Soru Açıklaması
10.
Yabancı sözcük oranının %1 olarak saptandığı Orhun Yazıtlarında (...) yazınsal bir dil vardır. Soyut kavramların da yer aldığı bu yazıtlar, Türkçe yazı dilinin çok uzun bir geçmişi olduğuna tanıklık eder. Uygurcada ise yabancı sözcük oranının arttığı görülür. Bu olguda, Uygurcaya çevrilen dinsel metinlerin etkisi vardır. Aradan yıllar geçtikten sonra bugün ortaya atılan, savunulan nice görüş, tarih bilmezlikten, tarihi unutmaktan kaynaklanır. Bilge Kağan çok haklıdır: “ Ey Türk sen tok iken açlığı bilmezsin.”

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Karşılaştırma – Tanık gösterme
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Bir toplumun sözlü ve yazılı bütün kültür değerleri dile aktarıldığı için, dil sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynası durumundadır. Bir şair duygu ve düşüncelerini kendi toplumunun fertlerine ancak dili ile ulaştırabilir. Bir yazar, bir bilim adamı, bir düşünür, görüşlerini kendi dışına ve ilgili çevrelere dil yolu ile aktarabilir.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Benzetme
Soru Açıklaması
12.
I. Edebiyat

II. Resim

III. Müzik

IV. Sinema

V. Tiyatro

Yukarıdakilerden hangileri işitsel (fonetik) sanatlar içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" I. ve III.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hangisinde metinlerle ilgili verilen eşleştirme yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler – Destan
Soru Açıklaması
14.
I. Anlatımın belirsizlik taşımaması, net olmasıdır. Metinde yoruma göre değişmeyen ifadelere yer verilir. Noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılır.

II. Anlatımın ses akışına uygun olmasıdır. Metinde okunması kolay ifadelere yer verilir. Akıcılığı engelleyen ses ve ahenk kusurlarından kaçınılır.

III. Anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmaktır.

IV. Anlatımda gereksiz sözlere yer vermemektir. Bir söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma veya bozulma olmuyorsa o söz gereksizdir.

Yukarıda verilen açıklamalarla aşağıda verilen anlatımın ilkelerini eşleştirirsek hangisinin açıklaması yoktur?
Doğru Cevap: "C" Özgünlük
Soru Açıklaması
I.  (Açıklık)

II. (Akıcılık)

III. (Yalınlık)

IV.  (Duruluk)

Yukarıda verilen açıklamalarla aşağıda verilen anlatımın ilkelerini eşleştirirsek hangisinin açıklaması yoktur?
15.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi öğretici metinler için yanlış bir ifade içermektedir?
Doğru Cevap: "D" Konu tarafsız bir şekilde yorum yapmadan açıklandığından öznellik hâkimdir.
Soru Açıklaması
Öznellik hâkimdir, ifadesi yanlıştır. Nesnellik hakimdir, olacaktı.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti