logo
Bakış Açıları, Güzel Sanatlar
1.
“ Ömer’in dayısı elli yaşında kadardı. Geniş

omuzları, kemikli elleri ve kırçıl bir sakalı vardı.

Ömer dayısının gözlerini böceklere benzetir; ağaç yaprakları arasında günlerce koştuğu halde varamadığı bu küçük hayvanları, orada yakalamış gibi dayısının gözlerine uzun uzun bakardı. Fakat böcekler orada susuyorlar ve ötmüyorlardı. Nitekim dayısı da konuşmuyordu... ”

 

Yukarıdaki parçada hangi bakış açısının özellikleri ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İlahi Bakış Açısı
Soru Açıklaması
2.
I. "Bundan sonra okulda ne falakayı gördük, ne de. Hoca Efendiyi! Şimdi ben kimi hapşırırken görsem, pek küçükken yaptığım bu tuhaf şakayı hatırlarım. Gülümserim. Kalbimde belirsiz bir acı sızlar."

 

II. Mal müdürü, daire kahvecisi Hacı Haşim'in oğlu Mustafa'yı yollayıp âşâr emanet memuru Salih Efendi'yi çağırttı.

- İşi de varsa bıraksın gelsin, dedi. Salih Efendi gelince:

- Buyur bakalım, dedi, şu kapıyı kapa da, gel şuraya otur, sana bir kurt masalı anlatayım.

Salih, kapıyı kapadı geldi; müdürün karşısına oturdu..."

 

III. "... ve bunlar sefaletlerinden bîhaber görünüyorlardı. Kendilerini alıp götü­recek, uzaklara pek uzaklara götürecek bir araba, bir sedye, bir tabut, bir kasırga, bir yıldırım, bir şey bekliyorlardı. Fakat yüzlerine bakan bulunmu­yordu. Bir zabit, hasta bakıcı yoktu..."

 

Yukarıdaki numaralandırılmış parçalar sırasıyla hangi bakış açılarıyla yazılmıştır.
Doğru Cevap: "C" Kahraman - Gözlemci - İlahi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tanrısal (hâkim) anlatıcının bakış açısının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Birinci ağızdan anlatım vardır.
Soru Açıklaması
4.
I. Erdem arkasına bakmadan yürüyordu.  Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretle yaparak hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu.

II. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden.

III. Gani, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı.

IV. Çevreyi seyretmeye başladı. Taştan yapılmış aslan heykeli karşısındaydı. Yavaş yavaş yaklaştı. Gücünü toplayıp heykeli sırtladı. Yine, okuyarak bildiği bütün duaları, dağa yükselen dik yokuşa doğru yürümeye başladı.

V. Babamın bu günlerde eve geleceğini biliyordum. Çünkü ne zaman gelecek olsa birkaç gün öncesinden telefon eder, bir ihtiyacımızın olup olmadığını sorardı.

 

Yukarıdaki numaralandırılmış parçalar anlatıcının bakış açısına göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kahraman anlatıcının bakış açısının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Üçüncü ağızdan anlatım vardır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi gözlemci bakış açısının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlatıcı olayların içerisinde yer alır.
Soru Açıklaması
7.
Dün babam aradı ve bir ihtiyacımızın olup olmadığını sordu. Ben de tatile girdiğimiz için bir bisiklet istedim. Ertesi gün bütün gün evin arkasındaki tepenin üzerinde gezindim durdum. Çünkü bu tepeden köyün tamamını görmek mümkündü. Babamı da geldiğinde buradan göreceğime emindim. Akşam olduğunda tüm hayallerim suya düşmüştü. Yanılmıştım. Babam gelmemişti. Ama yarın yine bekleyecektim.

 

Yukarıdaki parçada hangi bakış açısının özellikleri ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kahraman Bakış Açısı
Soru Açıklaması
8.
Herhangi bir dönemde meydana gelen sosyal, ekonomik, idari, siyasi ve dini hayatın ortaklaşa oluşturduğu ortama ----- denir. Kısacası dönemin sanat zevki ve bu dönemdeki sanat anlayışıdır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Zihniyet
Soru Açıklaması
9.
Edebiyatımızda ilk edebi roman olan İntibah’ta Namık Kemal, baba parasıyla yaşayan, zengin gençlerin bazı düzensiz insanlar tarafından nasıl kandırıldığını anlatır. Bu romanda o dönemin yaşam tarzı hakkında genel bilgilere ulaşılması açısından önemli olan bu romanda cariyelik unsuru da eleştirilmiştir.

 

Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisi için örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Zihniyet edebi metin ilişkisi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “Sunum niçin yapılır?” sorusunun bir cevabı olamaz?
Doğru Cevap: "C" Bir konuda tartışma ortamı yaratmak için
Soru Açıklaması
logo
Bakış Açıları, Güzel Sanatlar
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilim ile güzel sanatlar arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilim, beş duyuyla algılanmayan şeylere odaklanır; sanat ise beş duyuyla algılanan gerçeklere odaklanır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sanat, hiç değişmeyen bir insan etkinliğidir.
Soru Açıklaması
13.
Bir sanat eseri ele alındığı zaman okurunun düşüncelerinde yeni fikirler ortaya çıkarması gerekir. Okuru farklı düşüncelere itmesi gerekir. Yani okurda yeni bir dünya ve bu yeni dünyanın gerçekleriyle beraber güzelliklerini de göstererek, okurun yeni bir yöne yönelmesini sağlar.

 

Parçaya göre, sanat değeri taşıyan bir eserde en önemli özellik ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Etkileyicilik
Soru Açıklaması
14.
Bir yazar yazıyorsa, o yazarı çevresinden soyutlayamayız. Halikarnas Balıkçısı eserlerini oluştururken gördüklerini, çevresini ve denize karşı duyduğu sevgiyi anlatmıştır. Halikarnas Balıkçısı’nın ünlü eseri Aganta Burina Burinata’da deniz insanlarını Bodrum’u ve çevresini anlatarak onları romanının konusu haline getirmiştir.

 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bir yazarın eserleri yaşadığı çevrenin izlerini taşır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir edebi metin konusu olamaz?
Doğru Cevap: "C" İzafiyet Teorisini anlatan bir metin
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “edebiyat tarihi”nin kapsamı içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sosyal olayları kronolojik sıraya koyması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tartışmada dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Düşünceleri ifade ederken kendini de ön plana çıkarmak
Soru Açıklaması
18.
“Bilgi şöleni” olarak da adlandırır. Daha çok bilimsel konularda olmak üzere belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya gelerek bir program dahilinde yaptıkları seri konuşmalardır. Oturumlar biçiminde gerçekleştirilir; iki üç gün devam ettiği olur.

 

Yukarıdaki parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sempozyum
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir edebi eserin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Edebi bir eserde sadece ispatlanabilecek gerçek olaylar anlatılmalıdır.
Soru Açıklaması
20.
I. Sunum soru cevap yöntemine dayalıdır.

II. Sunumu yapan kişinin ses tonunu kontrol etmesi ve dili iyi kullanması gerekir.

III. Sunumda görsel ve işitsel araçların kullanımına dikkat edilmelidir.

IV. Sunum belirlenmiş bir konuda bilgi aktarmak için yapılır.

V. Sunumu yapacak kişinin konu hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olması gerekir.

 

Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangisi sunumun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
logo
Bakış Açıları, Güzel Sanatlar
21.
Aşağıdakilerden hangisi görsel (plastik) sanatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tiyatro
Soru Açıklaması
22.
I. Müzik

II. Edebiyat

III. Sinema

IV. Resim

V. Bale

 

Yukarıda numaralandırılmış sanatlardan hangisi ne işitsel ne de dramatik sanatların içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini bulma ve metinlerin hangi bakış açısıyla yazıldığını bulma