logo
TEST - 5
1.
Sözlü edebiyat ürünleri olan bu eserde Oğuzların iç çekişmeleri ve Müslüman olmayan komşularıyla yaptıkları savaşlar anlatılır. Eserde aliterasyonlara sıkça başvurulur. İslamiyet’in ilk yıllarına ait bu eserde Hakaniye lehçesi kullanılır. Eserin yazarı belli değildir. Destan geleneğinden Halk öykücülüğüne geçiş ürünüdür.

 

Yukarıdaki parçada açıklaması verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dede Korkut Hikâyeleri
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatının önemli sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yunus Emre
Soru Açıklaması
3.
Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu
Nicelerin gelmez yola gönderdi
Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Koşma
Soru Açıklaması
4.
Anlamlı veya anlamsız ses ve sözlerin ahenkli olarak art arda sıralanmasından oluşan söz kalıplarıdır. Bu sözlerde kafiyeler, tekrarlar, söz oyunları önemli yer tutar. Peş peşe sıralanan kelimelerin anlamlı olması aranmaz. Çocuk oyunlarında, halk hikâyelerinde ve masallarda bazen konuyla ilgili olarak, bazense mizah unsuru olarak karşımıza çıkar.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekerleme
Soru Açıklaması
5.
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz

 

Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
Doğru Cevap: "A" Koşmadan alınmış bir dörtlüktür.
Soru Açıklaması
8'li hece ölçüsü kullanıldığı için Semai'dir.
6.
Bektaşi şairlerin söyledikleri tasavvufi şiirlere denir. Genellikle, bu nazım biçiminde tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesi anlatılır. Bunun yanında Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler de söylenir. Bu nazım biçiminde, kalenderane ve alaycı bir üslup dikkati çeker.

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nefes
Soru Açıklaması
7.
I. Maniler hecenin yedili kalıbı ile söylenir.

II. Tek dörtlükten oluşur.

III. Kafiye düzeni aaxa  şeklindedir.

IV. Manide ilk iki dize, kendinden sonra gelen ve asıl maksadı anlatacak olanlardan ayrılır.

V. Manilerde konu sınırı yoktur.

VI. Aşk, toplum olayları, ölüm, iyilikler, evlat sevgisi gibi konular işlenir.

VII. Mani’nin düz mani, kesik mani, yedekli mani, cinaslı mani gibi türleri vardır.

 

 

Yukarıda mani ile ilgili verilen bilgilerden kaçı doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması
8.
Aman hey Allah’ım aman

Ne aman bilir ne zaman

Üstümüzde çayır çemen

Bitmeden bir dem sürelim

 

Yukarıdaki şiir aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
Doğru Cevap: "C" Varsağı
Soru Açıklaması
9.
Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri

1-Anonim       2- Aşık           3. Tasavvuf

Mani                  Koşma                İlahi

I……….            II………            III……….

Türkü                 Varsağı              Deme

Ağıt                   Destan                NutukYukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Ninni - Türkü - Nefes
Soru Açıklaması
10.
Bahar gördüm yaz gördüm

Güzel gördüm naz gördüm

Her tarafı dolaştım

Senin gibi az gördüm

 

Yukarıdaki dörtlük hangi mani çeşidinin örneğidir?
Doğru Cevap: "B" Düz Mani
Soru Açıklaması
logo
TEST - 5
11.
Düzenleyicisinin bilinmemesi bir eserin Anonim Halk edebiyatına ya da İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait olduğunu gösterir.

 

Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi anonim özellik taşımayan bir nazım biçimidir?
Doğru Cevap: "E" Şarkı
Soru Açıklaması
Şarkı Divan edebiyatı nazım biçimidir ve yazanı da bilinmektedir.
12.
Göremedim baharını yazını

Çalamadım curasını sazını

Özge yarin nice çekem nazını

Gözlerimden akan seller iniler

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir?
Doğru Cevap: "B" Ağıt
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, tamamen Halk edebiyatı nazım şekillerinden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Nefes – Koşma – Semai – Varsağı
Soru Açıklaması
14.
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine ------- denir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Masal
Soru Açıklaması
15.
I. Grimm Kardeşlerin Masalları

II. Perrault Masalları

III. Keloğlan Masalları

IV. Andersen Masalları

 

Yukarıdaki masallarla aşağıdaki ülkeleri eşleştirirsek hangi ülkeye ait bir masal yoktur?
Doğru Cevap: "A" İngiliz Masalları
Soru Açıklaması
I. Grimm Kardeşlerin Masalları - Alman

II. Perrault Masalları - Fransız

III. Keloğlan Masalları - Türk

IV. Andersen Masalları - Danimarka

 

Yukarıdaki masallarla aşağıdaki ülkeleri eşleştirirsek hangi ülkeye ait bir masal yoktur?
16.
I. Ahmet Yesevi                   Risaletü’n Nushiye

II. Pir Sultan Abdal            Divan-ı Hikmet

III. Bayburtlu Zihni             Sazımdan Sesler

IV. Aşık Veysel                      Sergüzeşt-name

V. Yunus Emre

 

Yukarıda numaralanmış sanatçılarla karşısındaki eserleri eşleştirirsek hangi sanatçı dışta kalır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
I. Ahmet Yesevi - Divan-ı Hikmet

III. Bayburtlu Zihni - Sergüzeşt-name

IV. Aşık Veysel - Sazımdan Sesler

V. Yunus Emre - Risaletü’n Nushiye
17.
Karatavuk olmadın mı?
Dallara konmadın mı?
Şebek yüzlü kaynanam,
Sen gelin olmadın mı?

 

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Mani
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen Dede Korkut’un özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Savaşlarda mücadele eder.
Soru Açıklaması
19.
Sırat kıldan incedir,
Kılıçtan keskincedir
Varıp anın üstüne,
Evler yapasım gelir

 

Yukarıdaki şiir aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şathiye
Soru Açıklaması
20.
I. Din uğruna yapılan savaşları, kahramanlıkları anlatan hikayelerdir.

II. Din ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve görüşlerini anlatmak için yazılan eserlerdir.

III. Battal Gazi’nin kahramanlıklarını anlatan eserlerdir.

IV. Şehirlerde esnaf teşkilatlarının uyacakları esasları düzenleyen yönetmeliklerdir.

 

Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda numaralanmış yerlerde açıklaması yoktur?
Doğru Cevap: "C" Tazarruname
Soru Açıklaması
I. Din uğruna yapılan savaşları, kahramanlıkları anlatan hikayelere Ggazavatname denir.

II. Din ve tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve görüşlerini anlatmak için yazılan eserlere Menakıbname denir.

III. Battal Gazi’nin kahramanlıklarını anlatan eserlere Battalname denir.

IV. Şehirlerde esnaf teşkilatlarının uyacakları esasları düzenleyen yönetmeliklere Fütüvvetname denir.

Tazarruname; Sinan Paşa tarafından yazılmış Divan edebiyatında süslü nesrin ilk örneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti