logo
TEST-4
1.
Hun hükümdarı Mete’nin dünyaya gelişini, büyümesindeki olağanüstülükleri ve yiğitliklerini anlatan destandır. Bu destanın Uygur yazısıyla yazılmış bir kopyası Paris Ulusal Kitaplığı’nda bulunmaktadır.

Yukarıda bahsedilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Oğuz Kağan Destanı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir Türk boyuna ait olmayıp dünyanın oluşumunu ve insanoğlunun dünyada yaşamaya başlamasını mistik bir biçimde anlatan destandır?
Doğru Cevap: "A" Yaratılış Destanı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Gılgamış
Soru Açıklaması
Gılgamış, Sümerlere ait bir destandır.
4.
Şu Destanı

Gılgamış

Alp Er Tunga

Manas

I. Bu destanların hepsi bir kahramanın başından geçenleri anlatır.

II. Bu destanların tamamı Türklere aittir.

III. Bu destanların tamamı doğal destandır.

IV. Bu destanlar İslamiyet öncesinde oluşturulmuştur.

Yukarıda numaralanmış bilgilerin hangileri yukarıdaki destanların ortak özellikleridir?
Doğru Cevap: "B" I. ve III.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi Türk destanlarının ait olduğu devletler yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Göç – Göktürk
Soru Açıklaması
Göç destanı Uygurlara aittir.
6.
Aşağıdakilerden hangisinde Destan dönemi Türk edebiyatında Türklerin kutsal saydığı motiflerin açıklaması yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Yâda Taşı: Güç ve kudret. Devletin başına geçen Kağanların bu kutsal taşa çıktıklarında önünde hiçbir düşmanın duramayacağına inanırlardı.
Soru Açıklaması
Yada taşı Uygurların Göç destanında geçer. Bu taş yağmur ve karın yağmasını sağlamaktadır. Çinliler tarafından götürüldükten sonra Uygur toprakları yağmursuz seneler yaşar ve Uygurlar ana vatandan göç etmek zorunda kalırlar.
7.
Güçlü, zalim ve aynı zamanda Sümer kralının serüvenlerini anlatan bir destandır. Sümerlerin yaşantısı hakkında bilgi verdiği ve pek çok Anadolu destanına kaynaklık ettiği için önemlidir. Dünyanın bilinen ilk destanıdır.

Yukarıdaki parçada bahsedilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gılgamış
Soru Açıklaması
8.
yüzyılda oluştuğu sanılan bu destanın asıl konusu Burgondların Hunlar tarafından kılıçtan geçirilmesidir. Buna sonradan Yiğit Siegfried’in uydurma hikâyesi eklenmiş ve ulusal bir destan oluşturulmuştur.

Yukarıdaki parçada özetlenen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Niebelungen Destanı
Soru Açıklaması
Niebelungen Destanı - Alman
9.
Aşağıdakilerden hangisinde destanlarla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" Dede Korkut Türk edebiyatının önemli bir destan örneğidir.
Soru Açıklaması
Dede Korkut Türk edebiyatının önemli bir hikaye kitabıdır. 12 hikaye ve bir ön sözden oluşur. Destan geleneğinden Halk hikayeciliğine geçişin ilk örneğidir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Yazıtlarıyla ilgili herhangi bir inceleme ve çeviride bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Vefik Paşa
Soru Açıklaması
logo
TEST-4
11.
I. Bozkurt Destanı

II. Türeyiş Destanı

III. Oğuz Kağan Destanı

IV. Ergenekon Destanı

V. Göç Destanı

Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Göktürklere ait destanlar arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I. ve IV.
Soru Açıklaması
12.
Göktürk Abidelerinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yolluğ Tigin
Soru Açıklaması
13.
Orhun anıtlarının ilki 720 yılında Vezir Tonyukuk, ikincisi 732 yılında Kültigin,                                                                                                                             I                                                     II

üçüncüsü ise 735 yılında Bilge Kağan adına                                                                                                                                                                          III

dikilmiştir. Yapıtların dili Uygurcadır. Bu anıtlar                                                                                                                                                               IV

söylev tarzında yazılmıştır.                                                                                                                                                    V

Yukarıda Orhun anıtlarıyla ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
Yapıtlar Göktürkçe diliyle yazılmıştır.
14.
I. Göktürk Alfabesi

II. Kiril Alfabesi

III. Arap Alfabesi

IV. Uygur Alfabesi

V. Latin Alfabesi

Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden hangilerinin yerlerini değiştirirsek Türklerin kullandıkları alfabeleri tarih sırasına göre sıralamış oluruz?
Doğru Cevap: "C" II. ve IV.
Soru Açıklaması
15.
I. Grup                         II. Grup

I. İgor                                 Alman

II. Şinto                             Latin

III. İlyada                          Japon

IV. Niebelungen               Rus

V. Aeneis

Yukarıda I. grupta verilenlerle II. grupta verilenler eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
I. İgor - Rus

II. Şinto - Japon

III. İlyada - Yunan

IV. Niebelungen - Alman

V. Aeneis - Latin
16.
İlyada ve Odysseia destanlarının yaratıcıları

I

Ege Denizi’nin çevresinde yaşayan insanlardır.

Bunları yazıya geçiren büyük şair Homeros’tur.

II.

Bu destanların konusu Truva Savaşları’ndan alınmıştır.

III.

Yunanlılara ait olan bu destanlar en önemli

IV.

yapay destanlardan bazılarıdır.

V.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
İlyada ve Odysseia yapay destan değil doğal destanlardır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Yabancı Yapay Destanlar:

Dante – ilahi Komedi – İtalyan

Tasso – Kurtarılmış Kudüs – İtalyan

Voltaire – Henriade - Fransız

Milton –Kaybolmuş Cennet - İngiliz

Ariosto – Çılgın Orlando – İtalyan

 

Türk Yapay Destanlar:

Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca

Kurtuluş Savaşı Destanı – Nazım Hikmet Ran

Çanakkale Şehitleri Destanı – Mehmet Akif Ersoy

Genç Osman Destanı – Kayıkçı Kul Mustafa

Sakarya Meydan Savaşı – Ceyhun Atuf Kansu