Kasım Dönemi (1. Ara Tatil) Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

2019-2020 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI

_____________________________________ ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM I. ARA TATİL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No                 :         2

Toplantı Tarihi            :         21.11.2019 Perşembe
Toplantı Saati                          :         10.30
Toplantı Yeri                :         Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:        __________________________________

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı sene başı zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi,
 3. İşlenen konuların yıllık planlara uygunluğunun değerlendirilmesi,
 4. Ortak sınavların analizi,
 5. Ders başarılarının yükseltilmesi için alınabilecek önlemler,
 6. Dilek- temenniler ve kapanış. 

              GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Toplantı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin katılımıyla başladı. Zümre başkanı ________________ tarafından alınan yoklama neticesinde öğretmenlerin eksiksiz katıldığı görülmüştür.

2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Eylül zümresinde alınan kararlar gözden geçirildi. Sene başında alınan kararların uygulandığı görüldü. Ortak sınavların zümre öğretmenlerinin işbirliğiyle düzenli bir şekilde yapıldığı görüldü.

3. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda işlenilecek konular yıllık planlarda belirlendiği gibi ve müfredata-zamana uygun şekilde işlenmeye devam edilmektedir. Her sınıf düzeyinde derslerin müfredattaki akışa uygun olarak işlendiği görülmüştür.

4) Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri 1. Dönem 1. Yazılı Sınav başarı oranları şu şekildedir:

  SINIF   Ders Sınıf Mevcudu Başarılı Öğrenci Sayısı Başarısız Öğrenci Sayısı Başarı Yüzdesi
9/A Türk Dili ve Edebiyatı        
9/B Türk Dili ve Edebiyatı        
9/C Türk Dili ve Edebiyatı        
10/ Adalet Türk Dili ve Edebiyatı        
10/ Bilişim Türk Dili ve Edebiyatı        
10/ Çocuk Türk Dili ve Edebiyatı        
10/ Muhasebe Türk Dili ve Edebiyatı        
10/ Yiyecek Türk Dili ve Edebiyatı        
11/ Adalet Türk Dili ve Edebiyatı        
11/ Bilişim Türk Dili ve Edebiyatı        
11/ Çocuk Türk Dili ve Edebiyatı        
11/ Yiyecek Türk Dili ve Edebiyatı        
12/ Adalet Türk Dili ve Edebiyatı        
12/ Çocuk Türk Dili ve Edebiyatı        
12/ Muhasebe Türk Dili ve Edebiyatı        
12/ Yiyecek Türk Dili ve Edebiyatı        

Sınav sorularının çözümü yapıldı.  Hatalar açıklandı. Okuma, anlama, analiz yapabilmeleri için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.  Başarısızlık nedenleri açıklandı. Ders çalışma yöntemleri hakkında kısaca bilgi verildi.

Yapılan değerlendirmede sınıfların başarı düzeyi ortalaması % …… olduğu görüldü. Şube bazında hem ortalama hem de başarı yüzdesi açısından farklılıkların olduğu tespit edildi. Okuma, yazma, anlama, analiz yapabilme konusunda çalışmalar yapılması, ek ödevler verilmesi, konu tekrarları yapılması kararlaştırıldı.

Özellikle bazı sınıflarda okuma yazma güçlüğü çeken öğrencilerin olduğu görülmektedir. Okuma-yazma çalışmalarına ağırlık verilebileceği belirtildi. Ayrıca kaynaştırma öğrencisi olabilecek bazı öğrenciler belirlenerek şube öğretmenler kurulu toplantısında dile getirildi.

5) Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin genel başarı düzeyinin % 53’ün üzerine çıkarabilmek için aşağıda kararlaştırdığımız tedbirlerin uygulanması kararı alınmıştır. Bunlar; 

 • Konulara başlamadan önce öğrencilere konu ile ilgili ön bilgiler verilmesi ve böylece öğrenci motivasyonunun sağlanması.
 • Dersin konusuna başlamadan, bir önceki konunun soru-cevap metodu ile pekiştirilmesi ve daha sonra günün konusu ile bağlantısının kurulması. Konularda adı geçen kavramların ödev olarak defterlerine yazılmasının sağlanması. 
 •  Kitap okuma alışkanlığını da kazandırmaya yönelik olarak, öğrencilere okul ve ilçe kütüphanesinde yer alan edebiyat ile ilgili kitapların tanıtılması, okutulması
 • Edebiyat tarihi ile ilgili olayların düz anlatım biçimiyle ve kalıplaşmış kronolojik olaylar zinciri halinde öğrenciye aktarılmasından, ezberletilmesinden, öğretmeni ve öğrenci çoğunluğunu pasif durumda bırakan öğrenci takrirlerinden kaçınılması, bunun yerine soru-cevap, diyalog, grup çalışmaları ve yerine göre etkin takrir yöntemiyle öğrenci çoğunluğunun derse iştiraki sağlanıp önemli görülen konular tarihi menkıbe, hatıra, şiir ve fıkralarla zenginleştirilmek suretiyle derse ilgilerinin çekilmesi.    
 • Konular verilirken sebep-sonuç ilişkisi içinde verilmesi ve geçmiş-gelecek bağlantısının kurulması.
 • Uzun ve bireysel anlatımdan kaçınılması.
 • Dersin bitiminde sorularla o günün konusunun pekiştirilmesi, ders içi etkinliklerinin yapılması
 • Başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yükleyip başarıyla karşı karşıya getirilmesi.
 • Her ders öncesinde öğrencilere derste işlenecek konunun niçin öğretildiğine dair açıklamaların yapılması.
 • Okulun imkanları dahilinde ders araç gereçlerinin etkin bir şekilde kullanılması, kütüphane ve konferans salonunun kullanılması.
 • TYT ve AYT için gerekli çalışmaların yapılması ve öğrencilere rehberlik çalışmalarının yapılması
 • Öğrencilerin test tekniklerini artırıcı çalışmalar yapılması, test çözümlerinin yapılması
 • Öğrencilerin hazırlayacağı Proje ve Performans çalışmalarının panolarda sergilenmesi
 • 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerimize ikinci dönem DYK kursu açılabilmesi için öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi.

6) Toplantı zümre başkanı _________________’ın iyi dilek ve temennileriyle sona ermiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

­­­­­­____________________________________

Zümre Başkanı

                                                                                                       UYGUNDUR.

                                                                                                        ______________

                                                                                                        Okul Müdürü

Konu:
, , , ,
Dosya Türü:
Dosya
Boyut:
YORUMLAR