logo
TEST- 3
1.
Güller bahar yağmurlarıyla yeniden canlanır. Yağmurlardan sonra çıkan güneş ise insana derin bir güzellik katar. Uzaktan gelen bülbül sesleri, yalnızlığa boyun eğmiş insanların hayaller içinde yaşamalarına neden olsa da bahar tüm güzelliğiyle insanı kucaklar. Ve bu mevsimde insan kendini dışarılara atar. Gezer durur, soğuktan üşüyüp yavaş yavaş ısınmaya çalışan kaldırımlarda.

Yukarıdaki paragrafta hangi varlıklar kişileştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bahar – Kaldırımlar
Soru Açıklaması
2.
Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.

Yukarıdaki beyitte görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İstiare – Teşhis
Soru Açıklaması
3.
Temel öğelerden (benzeyen, kendisine benzetilen) sadece biri söylenerek
yapılan benzetmeye ------ denir. Bu söz sanatı, bir sözün benzetme amacıyla, başka bir söz yerine kullanılması olarak da tanımlanabilir.
"Yuvayı yapan dişi kuştur."
Bir atasözü olan bu cümlede,"kadın", "dişi kuş"a benzetilmiş,
ancak benzeyen (kadın) kullanılmamıştır.

Yukarıdaki parçada açıklaması verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İstiare
Soru Açıklaması
4.
İbadet eylerim, namaz kılmam
Temizlik severim, lekemi silmem
Ömrümde zararsız günümü bilmem
Her senede yüz milyonluk kârım var.

Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tezat
Soru Açıklaması
5.
Bakışların kor ateş

Duruşun durgun su
Biri yakar, biri boğar.

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hüsn ü Talil (Güzel neden bulma)
Soru Açıklaması
6.
Boş sınıfları hiç sevmem, içinde öğrenci olmalı. Yoksa eskimiş sıralar seslenmeye başlar, boyası dökük duvarlar konuşur olur yüzüne karşı. Kara tahta beyaz renkli tebeşiri elinden alıp uzaklara çok uzaklara atar. Ve arkasından baka kalırsın. Sonra öğretmen masasına yönelirsin oturmak istersin, izin vermez; mecbur dışarı çıkarsın. Silinir zihnindeki bilgiler yavaş yavaş. Boş sınıfları hiç sevmem, bu yüzden içinde öğrenci olmalı.

Yukarıdaki parçadan alınan sözlerin hangisinde “teşhis” sanatına başvurulmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Beyaz renkli tebeşir
Soru Açıklaması
7.
I. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere

Yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu

II. Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri

Korkudan dağların uçuyor benizleri

III. Bir ah çeksem dağı taşı eritir

Gözüm yaşı değirmeni yürütür

IV. Aramazdık mehtabı yüzün parlarken

Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken

V. Balık baştan kokar demiş atalar

Artık kuyruğu da koptu emmoğlu

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde mübalağa (abartma) sanatı yoktur?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
8.
Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim

Örtün üstüme, örtün, serin karanlıkları

Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevriye
Soru Açıklaması
9.
Gördü geçen bu kızıl bulutu gözleriniz

Demek bunların hepsi doğru! Cevap veriniz

Yok, hayır, söylemeyin acısını bu yasın

Zavallı kulaklarım iki defa duymasın

Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rücu (Geriye Dönüş)
Soru Açıklaması
10.
Benzetmenin dört ögesi vardır :
1. Benzeyen: Özellikçe zayıf olan
2. Kendisine Benzetilen: Özellikçe güçlü olan
3. Benzetme Yönü: Aktarılan özellik
4. Benzetme Edatı: gibi, kadar, sanki, güya, misal, andırmak…

Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece.
Yollar köyleri saran eskimiş çerçeveler.

 

Yukarıdaki dizelerde hangi kelimeler teşbihin temel ögesi olan “benzeyen” olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Gece – Yollar
Soru Açıklaması
logo
TEST- 3
11.
Onun ölümüne gökyüzü ağladı.

İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

Göğün mağrur bakışlı bulutları.

Ay suda bestelerken en güzel şarkısını

Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı

 

Cansız varlıklarla ve insan dışındaki canlılara insan özellikleri vermeye “teşhis sanatı” denir.

Yukarıdaki dizelerde kaç tane varlık kişileştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
12.
Bir akar su görsem melil olurum

Ben bu dertten hasta olmam, ölürüm

Seni kaybettiğim yerde bulurum

Durduğun illere varamıyorum.

 

Yukarıdaki dörtlükte kaç tane “ulama” vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
13.
Yüzüğün taşı elmas

Ahım yerlerde kalmaz

Ne saklarsın a güzel

Mızrak çuvala sığmaz.

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İrsal-i Mesel – Kinaye
Soru Açıklaması
14.
Hani Karun malı netmiş,
Hani Lokman canı netmiş?

Bu dizelerde geçen "Karun" servetiyle şöhret kazanmış çok zengin biri, Lokman Hekim ise pek çok derdin dermanını bulan ünlü bir hekimdir.

Yukarıda açıklaması verilen dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Telmih (Hatırlatma)
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisinde “açık istiare” sanatına baş vurulmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Güzel gitti diye ağladı pınar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti