logo
TEST- 4
1.
I. Hasret çeken gönüller kuşatmış ocağı.

II. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar

III. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

Yukarıda numaralanmış örneklerde altı çizili kelimelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hüsn-i Talil
Soru Açıklaması
2.
Bir yetim görünce döktür dişini

Bozmaya çabala halkın işini

Günde yüz adamın vur ser leşini

Bir yaralı sarmak için yeltenme

Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatının özellikleri ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tariz
Soru Açıklaması
3.
Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

 

Tîğundan: Keskin bakışından

Çak çak: Parça parça

Rahneler: Yarıklar

Dîvâra: Duvara

 

Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimelerde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Leff ü Neşr
Soru Açıklaması
4.
Uçmakta konmadan kıyısız bir denizde ruh

Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nuh?

 

Yukarıdaki beyitte “Nuh Tufanı”na değinilerek bir söz sanatı yapılmıştır. Bu söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Telmih
Soru Açıklaması
5.
Aydınlığa koştum karanlık çıktı

Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tezat
Soru Açıklaması
6.
Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü

1               2

Göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar

2                               1

 

Yukarıda altı çizili kelimelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Leff ü Neşr
Soru Açıklaması
7.
Dursun saniyeler, dakikalar, saatler, günler

Dursun zaman gözyaşlarına boğularak

Bu dizelerde görülen söz sanatı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tedric ( Dereceleme)
Soru Açıklaması
8.
Hey oynayan yavrular

Ağaca kuş yavrular

Ellerin derdi biter

Benim derdim yavrular

Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cinas
Soru Açıklaması
9.
I. Dalgalardan gemimiz martı gibi oynaktır şimdi.

II. Bu dil ağzımda annemin sütüdür.

III. Rü’ya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle.

IV. Ruhum yıldızsız bir gece gibi karanlıktı.

V. Bizim köy altın bir tepsidir, koşar maviye.

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde dört ögesi de bulunan teşbihe (benzetmeye)  yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" I. ve IV.
Soru Açıklaması
10.
İnsana sadakat yaraşır görse de ikrâh

Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah

 

Yukarıdaki beyitte belirgin olarak görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İrsal-i Mesel
Soru Açıklaması
logo
TEST- 4
11.
Sende nazarı daim, daim nazarı sende

Âlem yüzüne meftun, meftun yüzüne âlem

 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akis
Soru Açıklaması
12.
Boynu bükük buğdaylar, yağmur özlemiyle gökleri gözlüyorlardı.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır.
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
13.
I. Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler.

II. Kuşlar, senin uzak diyarlara gittiğini söylediler bana.

III. Bir bulut gezer yayla yayla Anadolu'yu bir baştanbaşa selâm götürür.

IV. Kuş çağırdı, inandım; Dal çağırdı, bağlandım.

V. Rüzgâr uyumuş, ay gülüyor; her taraf ıssız.

 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin kaçında “teşhis” (kişileştirme) sanatına başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
14.
Çiğdem der ki: “Ben âlâyım

Yiğit başına belâyım

Hepisinden ben alayım

Benden âlâ çiçek var mı?”

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İntak
Soru Açıklaması
15.
Dost yolunda nistlik gerek, yâr önünde pestlik gerek; ten cübbesi çâk gerek, gönül evi pâk gerek.

 

Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine dayanan söz sanatıdır. Düz yazıda kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan nesrinde sıkça kullanılmıştır.

Yukarıdaki açıklaması ve örneği verilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Seci
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti