logo
TEST - 5
1.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa

 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teşhis (Kişileştirme)
Soru Açıklaması
2.
Bir şiirde dizelerin ilk harflerinde yukarıdan aşağıya doğru, anlamlı bir sözcük oluşturmasına dayanan söz sanatına ---- denir.

 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Akrostiş
Soru Açıklaması
3.
Sadece “benzeyen” (zayıf öğe) ile yapılan söz sanatına “kapalı istiare" denir.

 

Aşağıdakilerin hangisinde “kapalı istiare”ye yer verilmemiştir.
Doğru Cevap: "D" Dudakları arasında iki sıra inci parlıyordu.
Soru Açıklaması
4.
“Anadolu, sevda türküleri dinler."

Bu dizede geçen "Anadolu" sözcüğü "Anadolu'da yaşayan insanlar" yerine kullanılmıştır.

 

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir söz sanatı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Cep telefonundan ararken kısa konuşmalısınız.
Soru Açıklaması
5.
“Gençlik; kafası ve yüreğiyle toplumun güvencesidir."

 

Yukarıdaki örnekte belirgin olarak görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mecaz-ı Mürsel
Soru Açıklaması
6.
Sözü yazdımdı da kalmış öbür entaride
Va'diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi.

 

Yukarıdaki beyitte hangi söz sanatına başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Tecahül-i Arif
Soru Açıklaması
7.
Alacağınız olsun zorba dağlar

Yolumu kesmekle ne geçti elinize.”

 

Yukarıdaki dizelerde dağlar zorbalık yapan eşkıyaya benzetilmiş, kendisine benzetilen “eşkıya” söylenmemiştir. Bu tür söz sanatlarına ----- denir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" İstiare
Soru Açıklaması
8.
I. Beyefendi ailenin güneşi, sen de ayısın.

II. Sen gittin yaslara büründü cihan, / Soluyor dallarda gül dertli dertli.

III. O güzel yüzün benli de/ Göğsün niye bensiz?

IV. Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş"

V. Gece midir insanı hüzünlendiren, yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen?

 

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde “tevriye” sanatına başvurulmamıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
9.
Kanatlandı bu sabah kimsesiz çocuk.

(Kimsesiz çocuk kuşa benzetilmiş, ama kuş söylenmemiştir)

 

Vurunca pençesini asker, çıkarıyor düşmanın kalbini

(Asker aslana benzetilmiş, ama aslan söylenmemiştir)

 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yalnız “benzeyen”in kullanıldığı söz sanatlarına ---- denir.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kapalı İstiare
Soru Açıklaması
10.
Yunus ki nergiste güler, gülde kanar

Kırlarda gelincikte onun bağrı yanar

 

Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı ağır basmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tenasüp
Soru Açıklaması
logo
TEST - 5
11.
Aşağıdakilerden hangisi mecaza dayalı bir söz sanatı değildir?
Doğru Cevap: "C" Tezat
Soru Açıklaması
12.
Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su

 

Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimelerde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tenasüp
Soru Açıklaması
13.
Balık baştan kokar bunu bilmemek
Seyrânî gâfilin ahmaklığından"

Çağır Karac'oğlan çağır

Taş düştüğü yerde ağır

 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İrsal-i Mesel
Soru Açıklaması
14.
Cennet gibidir rûyin / rûyin cennet gibidir
Âdem doymaz sana / sana doymaz âdem

 

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti