logo
TEST - 1
1.
Sözü daha etkili bir hale getirmek için, aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden, benzerlik bakımından güçlü olanı, nitelik bakımından daha güçlü durumda olana benzetmektir. Bu söz sanatında amaç, bir anlamda anlama güç katmaktır. Bu söz sanatında dört temel öge vardır. Bu temel ögelerin kullanılıp kullanılmamasına göre çeşitleri belirlenir.

Yukarıdaki parçada sözü edilen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teşbih
Soru Açıklaması
2.
I. Adıyaman, ekranlarda belgesel seyretmek istiyor.

II. Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman.

III. Bu inek dünden beridir ders çalışıyor.

IV. Yaşadıklarımı duyunca ağzı açık kaldı.

Aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin yukarıda numaralanmış bir örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Teşhis
Soru Açıklaması
I. Adıyaman, ekranlarda belgesel seyretmek istiyor. (Mecazı Mürsel)

II. Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman. (Teşbih)

III. Bu inek dünden beridir ders çalışıyor. (İstiare)

IV. Yaşadıklarımı duyunca ağzı açık kaldı. (Kinaye)
3.
Aşağıdakilerden hangisi mecaza, anlama dayalı bir söz sanatı değildir?
Doğru Cevap: "D" Hüsn-i Talil
Soru Açıklaması
4.
Endam güzel yüz güzel

Huyun yüzde yüz güzel

Başkasını seversen

Beni kesip yüz güzel

Deniz sevda gibidir.

Kıyılarda yüz güzel

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
Doğru Cevap: "E" Ses bakımından aynı anlam bakımından farklı kelimeleri bir arada kullanma
Soru Açıklaması
Ses bakımından aynı anlam bakımından farklı kelimeleri bir arada kullanma cinas denir.
5.
Aşağıdakilerden hangisinde Teşbih (benzetme) sanatına başvurulmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Evet oğlum, Hoca sevmezdi bilirdim Saray’ı Ama sövmezdi de hoşlanmadığından dolayı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içinde verilen söz sanatının tanımı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıkları, düşünen, duyan ve hareket eden bir insan kişiliğinde göstermektir. (İntak)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatına başvurulmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Benim oğlum çok cesurdur canım, Horozdan korktuğuna bakmayın.
Soru Açıklaması
8.
Hani o, bırakıp giderken seni

Bu öksüz tavrını takmayacaktın?

Alnına koyarken veda busemi

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?

Gelse de en acı sözler dilime

Uçacak sanırım birkaç kelime

Bir alev halinde düştün elime

Hani ey gözyaşım, akmayacaktın?

Yukarıdaki dörtlüklerde belirgin olarak görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İstifham
Soru Açıklaması
İstifham, soru sorma sanatıdır.
9.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

 

Yukarıdaki beyitte olduğu gibi anlamca birbiriyle ilgili iki ya da daha çok sözcüğü bir arada kullanma sanatına “tenasüp” denir.

Aşağıdakilerin hangisinde “tenasüp” sanatına uygun bir örnek vardır.
Doğru Cevap: "B" Bir rüya vardı masamdaki güllerde Tomurcuklanıyordu bahar dallarda
Soru Açıklaması
10.
Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış (I) eşsiz bir şair olan Yunus (II) Emre, bir fikir (III) adamıdır. İlahi aşkı ve insan sevgisini eserlerinde işlemiştir. Hem (IV) aruzu hem de hece veznini (V) kullanmıştır.

Bu parçada iki kelime arasına konulup numaralanmış yerlerin hangisinde “ulama” yoktur?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
logo
TEST - 1
11.
Çocuğun birine sormuşlar:
- Ne olacaksın?
- Adam olacağım, demiş.

Yukarıdaki satırlarda görülen ses olayının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" Bırak onu, burnu büyük adamdan hayır gelmez.
Soru Açıklaması
12.
Vatan ufkundaki en güzel çeyiz
En şanlı süs, baktım yarıya çekildi.

Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İstiare
Soru Açıklaması
13.
Anlama güç katmak için, aralarında gerçek ya da mecaz, çeşitli yönlerden ilgi, benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana benzetme sanatıdır.
Şair, kendisini etkileyen bir olay veya varlık karşısında heyecanlanır, bu heyecanını daha kuvvetli ve tesirli anlatabilmek için, o ruh hâlini okuyucuda bu yolla yansıtmaya çalışır.

Yukarıda açıklaması verilen söz sanatının aşağıdakilerin hangisinde bir örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Gece durmadan akıp gitti Çevirin gündüzün sayfalarını.
Soru Açıklaması
14.
Teşbihin ana öğelerinden sadece kendisine benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan teşbihe -----denir. Kendisine benzetilenle yapılana ----- kendisine benzeyenle yapılana ----- denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" İstiare – Açık İstiare – Kapalı İstiare
Soru Açıklaması
15.
I. Su testisi suyolunda kırılır.

II. Ağzı süt kokan sanatçılar bile bize akıl vermek istediler.

III. Islanmış elbisesini çıkarıp birden yere fırlattı.

IV. Annem melek gibi temiz ruhlu bir insandı.

V. Günler akıp gidiyor.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?
Doğru Cevap: "D" III. ve IV.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Türk Dili ve Edebiyatı dersi söz sanatları konusu ile ilgili test soruları