logo
TEST - 3
1.
Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi’nin yazdığı “Şair Evlenmesi” için yanlış bir bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Eserde yer alan kişiler tek yönlü ele alındığı için karakter özelliği taşır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatını etkileyen edebi akımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
3.
En önemli Tanzimat sanatçılarından biridir. Divan şiiri geleneğine en büyük darbeyi vuran sanatçı, şiirlerinde ve tiyatrolarında ağır bir dil kullanmıştır. Lirik-felsefi bir anlayışla eser kaleme alan sanatçının tiyatrolarında ağır bir dil kullanmasından dolayı tiyatroları oynanmaya elverişli değildir. Zaten o da eserleri oynansın diye değil, okunsun diye yazmıştır. Tiyatrolarının çoğu nazım-nesir karışık yazılmış ve çoğunda şiir tekniği kullanılmıştır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abdülhak Hamit Tarhan
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat Dönemi “ilk”lerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eylül
Soru Açıklaması
İntibah - İlk edebi roman - Namık Kemal

Vatan yahut Silistre - Sahnelenen il tiyatro - Namık Kemal

Sahra - İlk pastoral şiir - Abdülhak Hamit Tarhan

Eylül - İlk psikolojik roman - Mehmet Rauf - Servetifünun dönemi

Araba Sevdası - İlk realist roman - Recaizade Mahmut Ekrem
5.
Aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci’nin edebi kişiliği için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yeniye tamamıyla kendini kapatan sanatçı, Divan şiirinin en önemli sesi olmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Mektup Tanzimat Döneminde oldukça gelişmiştir. Sadece haber alma, hal-hatır sorma görevinin haricinde düşünce alışverişi,  edebi konuların değerlendirmesi ve tartışma görevini de üstlenmiştir.

 

Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisinin mektup türünde eseri yoktur?
Doğru Cevap: "A" Şinasi
Soru Açıklaması
7.
Türk edebiyatında gerçek manada roman Servet-i Fünûn sanatçılarından olan Halit Ziya ile başlar. Kendisinden önce gelen Tanzimat sanatçıları, bu türü yeni öğrendiklerinden teknik açıdan kusurlu, taklit sayılabilecek eserler kaleme aldılar. Öğreticilik yanı olsun diye birden olayın akışında kesintiye gittiler, bilgi verdiler, bazen de öğüt verme yolunu seçtiler. Romanda o kadar çok abartıya kaçtılar ki sayfalarca süren tasvirler yaptılar. Ancak Halit Ziya ile birlikte modern romancılığa geçiş sağlanmış oldu ve Batı romanına denk bir teknik kuruldu.

 

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat dönemindeki sanatçıların zamanla Batı’ya denk romanlar yazdığına
Soru Açıklaması
8.
Tanzimat edebiyatı Batı edebiyatını tanımaya başladıkça, Batı edebiyatındaki birçok akımın da etkisinde kalmıştır. Örneğin Tanzimat edebiyatının öykü ve roman türünde yazan Namık Kemal ve Ahmet Mithat ----- akımının etkisinde kalmış, Samipaşazade Sezai ve Recaizade Mahmut Ekrem ise, ----- akımının etkisinde kalmıştır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Romantizm – Realizm
Soru Açıklaması
9.
İkinci dönem Tanzimat edebiyatının en verimli ve en önemli sanatçısı olan Abdülhak Hamit Tarhan, özellikle şiir ve tiyatro alanında birçok eser vermiştir. Verem hastalığından ölen karısı Fatma Hanım’ın üzüntüsüyle lirizm ve tezat dolu ünlü ----- şiirini yazan sanatçı; pastoral şiirin ilk örneklerinin verildiği, serbest biçimdeki şiirlerin bulunduğu ----- adlı eseriyle ünlenmiştir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Makber – Sahra
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi II.Dönem Tanzimat edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şemsettin Sami
Soru Açıklaması
logo
TEST - 3
11.
Türk edebiyatında realizm akımının özelliklerinin ilk görüldüğü romandır. Romanda gösterişi, şatafatlı yaşantıyı çok seven Bihruz Bey adlı karakterin hayali bir kadına duyduğu aşk dile getirilir. Bir bakıma Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserindeki Felatun Bey’e benzeyen Bihruz, dönemin Batı’yı yanlış anlayan gençlerini temsil eder. Sanatçı Bihruz karakteriyle o dönemde bu tarz yaşayan mirasyedi, züppe tiplerini eleştirir.

 

Yukarıdaki parçada bahsedilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı için doğru bir bilgidir?
Doğru Cevap: "D" Tabiatı sanat için bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynak olarak gören Recaizade Mahmut Ekrem, Zemzeme adlı eserinde bu konuya çok geniş yer verir.
Soru Açıklaması
13.
I. ----- adlı ilk tarihi romanın sahibidir.

II. ----- adlı gazeteyi çıkarmıştır.

III. ----- adlı romanda iyi-kötü çatışmasını işlemiştir.

IV. ----- akımından etkilenmiştir.

 

Namık Kemal için verilen cümlelerde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Cezmi – Hürriyet – İntibah – Romantizm
Soru Açıklaması
14.
Tiyatroda eğlence ile sosyal faydayı birleştirerek onu faydalı bir eğlence diye tarif eden Namık Kemal’in, tiyatro hakkındaki düşüncelerini, bazı makaleleri ile Victor Hugo’nun Cromvell adlı eserinin ön sözüne nazire gibi yazdığı  ----- Mukaddimesi‘nden öğrenmek mümkündür. Bu Mukaddime’de tiyatro ile ilgili görüşlerini açıkça anlatan Namık Kemal, tiyatronun faydalı bir yapıya kavuşmasını ister.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Celaleddin Harzemşah Mukaddimesi
Soru Açıklaması
15.
Namık Kemal Türk edebiyatının en gür seslerinden biridir. Vatan konulu şiirleriyle ve tiyatrolarıyla döneminde ses getirmiştir. Ahmet Mithat Efendi ise, halk için eser yazma teşebbüsünde bulunmuş ve bunun içinde iki yüze yakın eser kaleme almıştır. Tanzimat ikinci dönemde ise daha çok bireysel konular işlenmiştir. Özellikle Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit’te görülen ağır dil ve bireysel konuları işleme düşüncesi Servet-i Fünûn sanatçılarını da derinden etkilemiştir.

 

Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda adı anılan sanatçılardan birine ait değildir?
Doğru Cevap: "E" Zafername
Soru Açıklaması
16.
Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için

Çekilir mi bu belâ âlem-i pür–mihnet için

Din için, devlet için, can çekişen millet için

Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi

 

Yukarıda verilen dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Şiir dörtlüklerden oluştuğu için Halk edebiyatı nazım biçimiyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında “ilk” olma özelliği taşımaz?
Doğru Cevap: "B" Gülnihal
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde tür bakımından birbirine benzer olan Tanzimat eserleri bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Zavallı Çocuk – Finten – Afife Anjelik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in romancılığı için söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Romanları teknik açıdan başarılıdır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda verilen “ilk”lerin hangisinde bir yanlışlık vardır?
Doğru Cevap: "E" İlk antoloji – Namık Kemal – Harabat
Soru Açıklaması
İlk antoloji – Ziya Paşa – Harabat
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Online Tanzimat edebiyatı test soruları