• Türk Edebiyatında Şairler ve Mahlasları

    1 Sultanü’ş-şuara(şairler sultanı): Baki  2 Istırap şairi:  Fuzuli  3 Zevk-eğlence şairi:  Nedim 4 Lale devri şairi:  Nedim ...

1Sultanü’ş-şuara(şairler sultanı):Baki 
2Istırap şairi: Fuzuli 
3Zevk-eğlence şairi: Nedim
4Lale devri şairi: Nedim
5Hiciv üstadı: Nefi
6Hacı kalfa: Kâtip Çelebi
7Yergi şairi: Nefi
8Vatan şairi: Namık Kemal
9Hürriyet şairi: Namık Kemal
10Şair-i Azam: Abdülhak Hamit Tarhan
11Ağıtlar şairi: Recaizade Mahmut Ekrem
12Tezatlar şairi: Abdülhak Hamit Tarhan
13Hace-i evvel: Ahmet Mithat Efendi
14Yazı makinesi: Ahmet Mithat Efendi
15Milli şair/ Türk şairi: Mehmet Emin Yurdakul
16Sokağı getiren romancı: Hüseyin Rahmi Gürpınar
17Çimdik: Yusuf Ziya Ortaç
18Kirpi: Refik Halit Karay
19Deli Ozan, Çamdeviren: Faruk Nafiz Çamlıbel
20İstanbul şairi: Yahya Kemal Beyatlı
21Ümmetçi şair: Mehmet Akif Ersoy
22Mistik şair: Necip Fazıl Kısakürek
23Server Bedii:Peyami Safa
24Bayrak şairi: Arif Nihat Asya
25Evler şairi: Behçet Necatigil
26Ölüm şairi: Cahit Sıtkı Tarancı
27İstanbul öykücüsü: Sait Faik Abasıyanık
28Halikarnas Balıkçısı: Cevat Şakir Kabaağaçlı
29İstanbul şairi: Yahya Kemal Beyatlı
30Sokağı şiire getiren şair: Orhan Veli Kanık
31Anadolu şairi: Ömer Bedrettin Uşaklı
32Halide Salih:Halide Edip Adıvar
33Can Enişte:Haldun Taner
34Toplu İğne:Hamdullah Suphi Tanrıöver
35Ahmet AgahYahya Kemal Beyatlı
36Büyük BabaZiya Gökalp
YORUMLAR